T.O.M.U. I Leirilehti I Kajo2022

Kajolla tutkitaan nuorten ilmasto-osaamista 

Kajolla arvioidaan leirin ilmastovaikutuksia. Osana tätä kartoitetaan kyselytutkimuksella nuorten kokemuksia ilmasto-osaamisesta ja -oppimisesta. Mahdollisimman monen 15-29 vuotiaan toivotaan osallistuvan tutkimukseen vastaamalla kahteen lyhyeen kyselyyn, joista ensimmäinen lähetetään leirin alussa ja toinen sen lopussa. Kysely lähetetään Kajo-app:n kautta ja kaikkien molempiin kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan 5 herkkulähetystä.  

Ilmasto-osaamisella tai ilmastotaidoilla tarkoitetaan ilmastonmuutokseen liittyviä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita.  

Pääsimme haastattelemaan tutkimuksen toteuttavaa tutkijaa Janina Taurista. 

Kuka olet ja mistä tulet? 

Olen väitöskirjatutkija Janina Taurinen Helsingin yliopistolta ilmakehätieteiden keskuksesta. 

Onko sinulla itselläsi partiotaustaa? 

Ei ole, mikä on tosi jännittävää, mutta on ihanaa päätyä tänne tälläsen suurleirin kautta.  

Minkälaista tutkimusta olet toteuttamassa Kajolla? 

Teemme tutkimushanketta nimeltään ClimComp ja se tehdään yhteistyössä ilmakehätieteiden keskuksen, kasvatustieteellisen tiedekunnan sekä Ilmatieteen laitoksen kanssa.  

Tutkimme ilmasto-osaamista, mitä sen on, mistä se koostuu ja miten sitä voi oppia parhaiten. Pyrimme kehittämään sitä, miten kouluissa käsitellään ilmastonmuutosta ja auttamaan aiheen opetustavoitteiden saavuttamisessa. Tällä pyrimme kouluttamaan lisää ilmastoasiantuntijoita. Kajolla tutkimme sitä, millainen on Kajon hiilikädenjälki. Hiilikädenjälki on hiilijalanjäljen vastakohta ja tarkoittaa niitä tekoja, jotka tehdään omien hiilidioksidipäästöjen ja siten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  

Miksi valitsit tutkimuksen kohderyhmäksi juuri partiolaiset? 

Kohderyhmänä ovat lukiolaiset, eli Kajon leiriläiset ovat vain osa tutkimusta. Tämä oli hyvä paikka toteuttaa tutkimusta, sillä partiossa on niin monenlaisia ihmisiä monista eri paikoista.  

Vaikuttaako se, että vastaajat ovat partiolaisia tutkimuksen tuloksiin? 

Varmaan vaikuttaa jollain tavalla. En kuitenkaan usko, että esim. ilmastotietoisuus olisi yleisempää. Partiossa kun on niin monenlaisia ihmisiä. Tietenkin partiolaisten yhteiset arvot, kuten ekologisuus ja kestävyys, näkyy varmasti jotenkin.  

Miten tutkimus toteutetaan? 

Kysymme leirin alussa ja lopussa 15-29- vuotiailta leiriläisiltä heidän ilmasto-osaamisestaan. Siten näemme, muuttuuko osaaminen Kajon aikana ja millainen on Kajon hiilikädenjälki. 

Kuva: Pekko Räsänen

Teksti: Kerttu Kirjalainen, Paavo Tertsunen 

Kuva: Pekko Räsänen 

Exit mobile version