Tiedeasema ja retkeilyneuvontaa

Mukana Kajon toteutuksessa on monta erilaista yhteistyökumppanuutta, joista yksi on Metsähallitus. Metsähallituksella on jo pitkä perinne partion yhteistyökumppanina ja se on osa Metsähallituksen viestinnän ja vastuullisuuden strategiaa. Myös Kajolla Metsähallitus näkyy ympäri leirialueen.  

“Yhtenä kohtana yhteistyökumppanuutta on Evon leirialueen kehittäminen. Pyrimme tarjoamaan paikan, jossa voidaan järjestää ympäristökasvatusta ja suurleirejä ympäristö huomioon ottaen”, kertoo Pekko Riihonen Metsähallitukselta. 

Partiolaisten kanssa yhteistyö onkin Riihosen mielestä tärkeää Metsähallitukselle.  

 “Partiolaiset on hyvää porukkaa ja näemme konkreettisesti, mitä saamme meidän työllä aikaan” hän sanoo. 

Kajon oma tiedeasema 

Tuumalaaksosta löytyy Tiedeasema Pilke, jossa pääsee tutkimaan ja havainnoimaan digitaalisilla tutkimusvälineillä. Samalla pääsee miettimään kuinka tutkimustieto voisi hyödyttää leiriyhteisöä tai yhteiskuntaa. Kajoa varten rakennettu Tiedeasema Pilke on saanut ideansa Rovaniemellä sijaitsevasta Tiedekeskus Pilkkeestä. 

Pilkettä pyörittämässä on Metsähallituksen työntekijöitä, yksi heistä on Touko Heikkinen 

“Vedämme vähän samanlaisia työpajoja Rovaniemellä. Tätä on nyt pari kertaa testattu, mutta tämä tiedeasema on suunniteltu ihan vaan Kajolle” hän kertoo 

Vierailijoita on Pilkkeen noin 45 minuutin rastilla riittänyt. Vierailupäivää varten ohjelmaa hieman puretaan, jotta tutustumaan pääsee nopeammin.  

“Mukaan voi tulla milloin vain. Välillä saattaa olla hieman ahdasta, kun on 30 ihmistä teltassa, mutta silloin voi työntää vähän nenää oviaukosta, jos mahtuu” Heikkinen naurahtaa.  

Touko Heikkinen ja Pekko Riihonen esittelevät Pilkkeen rastilla käytettävää endoskooppia. Kuva: Didrik Lundsten

Metsähallituksen oma piste leirisuoralla

Metsähallituksen löytää Tuumalaakson lisäksi leirisuoralta. Kumppanuuskylässä sijaitsevasta Metsähallituksen asiakaspalvelupisteestä löytyy erilaisia pelejä sekä suuri karttanäyttö. Samalla pääsee juttelemaan Metsähallituksen työntekijöiden kanssa tai vaikkapa pyytämään apua mukavien retkipaikkojen löytämisessä. Mikäli haluaa ottaa yhteyttä Metsähallitukseen, voi palautetta jättää laatikkoon, joka menee suoraan Metsähallituksen johtoryhmän käsittelyyn 

Metsähallituksen asiakaspalvelupisteessä pääsee pelaamaan älypelejä ja tutustumaan Retkikartta.fi -sovellukseen.
Kuva: Didrik Lundsten

Arkipäivisin klo 14 voi Välähtämöltä lähteä mukaan Erityvinen Evo -kierroksille. Kierroksilla kerrotaan Metsähallituksen työstä, sekä esitellään Evoa.  

“Moni luulee, että kun mennään retkeilemään Evolle, mennään tänne leirialueelle. Tämä on kuitenkin valtavan suuri alue. Esimerkiksi 2004 järjestetty Tarus Finnjamboree oli myös Evolla, mutta sille leiripaikalle on täältä matkaa miltei 40 km” kertoo Metsähallituksen ympäristöpäällikkö ja vapaaehtoiskoordinaattori Timo Kukko  

Evon retkeilyalue kutsuu liikkumaan 

Evon retkeilyalue koostuu vuonna 1994 perustetusta valtion retkeilyalueesta ja luonnonsuojelualueista, Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsästä sekä Hämeenlinnan kaupungin Taruksen retkeilyalueesta. Alue on yksi Etelä-Suomen suurimmista metsäalueista, mikä tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja virkistäytymiseen ympäri vuoden. Evon retkeilyalueen vaihtelevassa maastossa retkeilijän käytössä on noin 8600 hehtaarin suuruinen alue. 

Evolla retkeilevä voi nauttia kauniista metsä-, harju- ja järvimaisemasta. Maasto on pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Pieniä järviä ja lampia on runsaasti. Mielenkiintoisia nisäkäslajeja alueella ovat kanadanmajava ja liito-orava sekä retkeilyalueen tunnuseläimeksikin valittu ilves. Alue on tunnettu myös palaneella puulla, lahopuulla ja haavalla elävästä uhanalaisesta hyönteis-, kääpä- ja sammallajistosta. 

Retkeilyalueella on hyvät mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa liikkumiseen ja luonnontarkkailuun. Patikoinnin ja kalastuksen lisäksi voi mm. meloa, suunnistaa ja maastopyöräillä. Alueen noin 70 km pitkän Ilvesvaellusreitin varrelle rakennetut nuotiopaikat kutsuvat evästelemään ja pidemmän retken kruunaa yö luonnon keskellä: laavulla, vuokratuvassa tai leirialueella. 

Metsähallituksen ja Suomen Partiolaisten yhdessä perustama nuorisoleirialue sijaitsee Pitkänniemenkankaalla. Noin sadan hehtaarin alue on ollut partiolaisten vilkkaassa leirikäytössä jo 12 vuotta. Tämän kesän piirileirit ja suurleiri Kajo jatkavat partioperinnettä Evolla. Aluetta kehitetään yhteistyössä Suomen Partiolaisten kanssa jatkossakin palvelemaan entistä paremmin erikokoisten tapahtumien järjestämistä ja erilaisten käyttäjien tarpeita. 

Teksti: Kerttu Kirjalainen ja Titta Jylhänkangas 

Kuvat: Didrik Lundsten