Kajolla kirjatkin heräävät eloon

Torstaina 21.7. vietetään Kajolla koko leirin yhteistä hiljaista iltaa. Hiljaisen illan aikana leirialueella järjestetään erityisen paljon hiljentymiseen sekä katsomuksiin liittyvää ohjelmaa. Eräs hiljaisen illan ohjelmista on katsomuskasvatuksesta vastaavan Henkitiimin järjestämä Elävä kirjasto.

Elävä kirjasto on menetelmä, joka kokoaa yhteen muun muassa keskenään erilaisia elämäntarinoita, katsomuksia, ihmisiä sekä vähemmistöjä. Tavallisen kirjaston tapaan osallistuja pääsee lainaamaan kirjan ja tutustumaan siihen, mutta tavallisesta kirjastosta poiketen kirjoina toimivat oikeat ihmiset. Kirja on avoin vastaamaan kysymyksiin sekä kertomaan omasta tarinastaan. Elävän kirjaston ydinperiaatteena on tukea yhdenvertaisuutta ja moninaisuuden ymmärtämistä sekä edistää avointa keskustelukulttuuria.

Kajon Elävässä kirjastossa osallistuja pääsee tutustumaan erilaisten katsomusten edustajiin, kuten juutalaiseen, helluntaiseurakunnan jäseneen sekä ateistiin. Mukaan mahtuu myös kristitty anarkisti. Kirjaksi saapuu myös erilaisten perhemuotojen edustajia, kuten suurperheen äiti sekä henkilö, jolla on kumppaninsa kanssa suuri ikäero. Osa kirjoista kertoo fyysisistä ominaisuuksistaan, jotka poikkeavat muista tai rajoittavat elämää. Tarina ruoasta, nainen ja aseet, lastenkodin kasvatti – nyt on, mistä valita!

Elävästä kirjastosta vastaava ekspertti Henna Ylitolonen odottaa iltaa innolla. ”Toivon, että itsekin pääsisin lainaaman kirjan. Toivottavasti tänne tulee paljon ihmisiä tutustumaan erilaisiin näkökulmiin ja oppimaan uutta”, Ylitolonen kertoo.

Partio-ohjelmassa Elävää kirjastoa hyödynnetään muun muassa samoajaohjelmassa, jolloin tavoitteena on rohkaista samoajia kysymään kysymyksiä myös vaikeista asioista ja itselleen vieraista aiheista sekä ymmärtämään moninaisuutta. Kajolla Elävä kirjasto järjestetään Elämälaaksossa, ja tutustuttavaksi saapuu yli kolmekymmentä kirjaa, jotka ovat menetelmän mukaisesti keskenään hyvin erilaisia. Ensimmäinen Elävä kirjasto on auki klo 17.30-19 ja se on tarkoitettu ensisijaisesti tarpojille ja samoajille. Toisen kerran kirjasto on auki klo 19.30-21, jolloin hetki on suunnattu vaeltajille ja aikuisille. Käytettävissä on myös ruotsin kielen tulkki.

Jutussa on käytetty lähteenä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n materiaaleja, jotka sisältävät tarkat ohjeet Elävän kirjaston järjestämiseen. Tapahtuman järjestämisessä onkin oltava huolellinen ja sensitiivinen, sillä ihmiset saapuvat kertomaan itsestään ja itselleen tärkeistä ja henkilökohtaisista asioista. Tarkemmin Elävään kirjastoon pääset tutustumaan Allianssi ry:n Elävän kirjaston järjestäjän oppaassa (2021) osoitteessa https://allianssi.kuvat.fi/kuvat/Allianssin+materiaaleja/El%C3%A4v%C3%A4+kirjasto/Ela%CC%88va%CC%88kirjasto_opas_2021.pdf

Teksti: Ida Maula

Kuva: Kristian Jokinen