Nya upplevelser på introduktionslägret

På Kajo ordnades två introduktionsläger för ungdomar som inte har hittat någon hobby än. Båda lägren varade i två nätter och under dagarna fick ungdomarna se hela Kajo. De introducerades till camping, deltog i programmet och fick nya kompisar.

Introduktionslägret ordnades för att förbättra tillgängligheten och möjliggöra lägerupplevelsen för flera ungdomar som annars kanske inte skulle hitta scoutingen. ”Finland har redan blivit mer mångkulturell men det finns fortfarande få ungdomar med invandrarbakgrund. Finlands Scouter har en mångfaldsgrupp vars uppgift sedan några år tillbaka har varit att bättre försöka nå ut till ungdomar”, berättar tillgänglighetsledaren Kati Palsanen.

Kajo var passande för att ordna det första introduktionslägret eftersom ett storläger är en unik upplevelse då det ordnas endast vart sjätte år. ”Vi ville prova något litet som man kan lära sig av. Mångfalden kanske har ökat till nästa finnjamboree – och då har vi lyckats”, berättar Palsanen.

Finlands Scouter samarbetar med olika organisationer för att förbättra tillgängligheten och samarbetet spelade en stor roll för att möjliggöra introduktionslägret. ”Organisationerna gör det möjligt att nå ut till ungdomar. Alla vet inte riktigt vad scouting innebär, och man måste ofta uppleva det själv för att förstå”, menar Palsanen.

Introduktionslägret på Kajo var en succé. Från början var tanken att det skulle komma 50 ungdomar till båda lägren men till slut blev det färre, vilket visade sig vara lagom för Kajo. Ungdomarna fick också möjligheten att lära känna deras närmsta scoutkår, vilket skulle göra det lättare för dem att eventuellt fortsätta med scouting efter lägret. Enligt Palsanen är det viktigt för ungdomarna att få vara med jämnåriga, med stöd av vuxna vid behov. Detta för att ge en så sann bild av scouting som möjligt.

Deltagarna intervjuades efter första lägret och precis alla av ungdomarna hade känt sig välkomna till Kajo. Det fanns fortfarande plats på det andra lägret så fyra ungdomar som var med på det första lägret kom tillbaka och en av dem tog med sig kompisar också. ”Som fredsorganisation borde vi visa att alla är välkomna till scouterna, speciellt under dessa tider”, påminner Palsanen.

Miksu som var med på båda lägren var också nöjd med upplevelsen. ”Det har varit trevligt här. Jag kom tillbaka eftersom man får lätt kompisar här och jag hade redan en kompis som skulle komma hit.” Enligt Miksu fanns det många roliga saker på lägret, även om scout kanske inte riktigt är hans grej.

Scandinavian Outdoor donerade viktig campingutrustning som tält, sovsäckar, matkärl och dricksflaskor samt regnrockar. Deltagarna fick även behålla en del av utrustningen. Detta sänker tröskeln ytterligare för ungdomarna att bli scouter.

Text: Maija Tupala

Bild: Ida Maula