Kenellä on vastuu metsistämme?  

Monella meistä on taipumusta ilmastoahdistukseen ja haluun suojella lähiympäristöä. Tiedätkö sinä, mitä kaikkea vastuullisuus on? Vartiomme pestiin kuului tutustua aiheeseen kahden päivän ajan.  

Vastuullisuus liittyy kaikkeen, mitä elämässämme teemme. Vastuullisuus jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat ekologinen eli ympäristöllinen, taloudellinen sekä sosiaalinen vastuullisuus. Keskityimme pestimme aikana erityisesti metsien vastuulliseen käyttöön. Meidän partiolaisten ihanteisiinhan kuuluu rakastaa ja suojella ympäristöä, joka kulkee samaa polkua vastuullisuuden kanssa.  

Metsät ovat olleet kautta aikojen meille  

suomalaisille sekä partiolaisille paikka rentoutua ja viettää aikaa. Ne tarjoavat tärkeän elinkeinon monelle ja ovat osa suomalaista kulttuuria sekä identiteettiä. 

Olemme kuitenkin huolissamme Suomen sekä maailman metsien tulevaisuudesta. Nykyään selvästi suurin osa Suomen metsistä on talousmetsiä. Vaikka talousmetsät ovat ekonomisesti merkittävässä roolissa yhteiskunnassamme, syövät ne pinta-alaa jo heikossa asemassa olevilta ikimetsiltä. Me kannamme huolta metsien monimuotoisuuden katoamisesta, ja havaintojemme mukaan tilanne Suomen rajojen ulkopuolella on vielä kauhistuttavampi.  

Ympäristöllinen sekä sosiaalinen vastuullisuus punoutuvat yhteen ja vaikuttavat paljon toisiinsa. Useat kuluttajat haluavat tehdä oman osansa ympäristön puolesta ostamalla vastuullisesti valmistettuja tuotteita, joka saa yritykset pyrkimään kestävämpiin ratkaisuihin tuotteissaan. Harva yhtiö haluaa huonon maineen vastuuttomana toimijana. Suuri osa isoista yrityksistä harrastaa niin sanottua viherpesua, joka tarkoittaa pinnallista ekologista vastuullisuutta. Yritys voi esimerkiksi laittaa tuotteisiinsa leiman ”made in Finland”, vaikka tuote olisi vain ommeltu Suomessa ja raaka-aineet olisi tuotettu halvalla ulkomailla. Halvempi tuote tarkoittaa usein enemmän ympäristöhaittoja ja metsien mielivaltaista kaatamista. 

On ollut hienoa huomata, että Kajolla on nostettu aiempaa enemmän esille vastuullisuuden teemoja. Tiedämmekö me leiriläiset kuitenkaan, mitä oikeita toimia Kajon suunnittelijat sekä kumppanit ovat tehneet vastuullisuuden eteen? Olemme kuitenkin olleet positiivisesti yllättyneitä siitä, että suuri metsäyritys UPM on leirin aikana ollut kiinnostunut partiolaisten ajatuksista metsien vastuullisesta käytöstä.  

Toisaalta vastuu metsistä ja ympäristöstä on myös meillä jokaisella partiolaisella. Pystymme suojelelemaan helposti leiriympäristöämme käyttämällä esimerkiksi puunhalaajia sekä kierrättämällä roskia. Leiriarjessa mukavuudenhaluisuus saattaa kuitenkin mennä vastuullisuuden edelle. Väsyneenä on vaikeaa ajatella vastuullisesti.  

Evon retkeilyalue kuuluu Metsähallitukselle, jonka kanssa Suomen Partiolaiset ovat tehneet sopimuksen. Tämä sopimus mahdollistaa Evon retkeilyalueen käytön, mutta olemme vastuussa sen käytöstä. Tämä aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi avohakkuualueella, jossa on pyydetty varomaan männyn- sekä kuusentaimia. Jokainen partiolainen varmasti tietää, että monta sataa telttaa on mahdotonta pystyttää alueelle tuhoamatta taimia, mutta meitä on kuitenkin velvoitettu tekemään niin. Lisäksi erilaiset leirialueet aiheuttavat eriarvoisuutta, kun osa meistä partiolaisista ei pysty ripustamaan riippumattoja, ja kesähelteillä aurinko paistaa kuumasti ilman puiden varjostusta. Puun juuret myös imevät vettä, jolloin tällaisilla alueilla sateiden aikaan vesi häviää hitaammin, mutta pitkän kuivan jakson jälkeen rankkasateet aiheuttavat tulvia.  

Kuulemme huolestuttavia uutisia ilmaston ja ympäristön heikkenevästä tilasta viikottain. Yhä useampi nuori kokee ilmastoahdistusta ja turhautumista konkreettisten ympäristötoimien puutteesta. Meillä nuorilla on onneksi mahdollisuus vaikuttaa metsien suojeluun ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen monilla tavoilla. Löysimmekin pestimme aikana muutamia keinoja, joilla lippukunnat voivat vaikuttaa vastuullisuuteen. Esimerkiksi nettisivustolla lausuntopalvelu.fi lippukunta voi jättää lausunnon päättäjille koskien lakialoitteita ja asetuksia. Lippukunta voi lisäksi pyytää kaupunginvaltuutettuja puhumaan aiheesta lippukunnan kokouksiin. Oman kantansa asioihin voi tietenkin tuoda esille myös sosiaalisessa mediassa sekä eri ryhmien välisissä keskusteluissa.  

Muutoksia maailman metsien tilanteessa tapahtuu jatkuvasti niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Toivomme nuorille kohdennettua rehellistä viestintää. Toivomme läpinäkyvyyttä myös kehitystä kaipaavista asioista varsinkin yrityksiltä.  

Ovatko muutokset vielä mahdollisia- milloin ME näemme niitä?  

Teksti ja kuva: Aaro Heikkonen, Aino-Ilona Rantalainen,
Nella Kuiri, Iina Reponen ja Hilkka Ylisiurua