Samoajien vastuullisuusraportti

Kävimme vartiomme kanssa kyselemässä Kajon eri toimijoilta kysymyksiä vastuullisuuteen liittyen. Huomasimme, että monet toimijat eivät tienneet, missä heidän käyttämänsä tuotteet ovat tehty. Muutamat toimijat tiesivät, mistä tuotteet ovat peräisin.  Tästä huomasimme, että tuotteiden tuontimaista voisi tiedottaa enemmän toimijoille. 

Leirin puutavara on Suomesta, ja siitä on raksalaiset taiteilleet erilaisia rakennelmia. Monessa paikassa pyrittiin suosimaan kierrätettyjä tarvikkeita ja käyttämään niitä vielä leirin jälkeenkin. Tarvikkeita on hankittu vain tarpeeseen ettei niitä jäisi yli. Roskat lajitellaan kaikkialla. Kaikki tavarat pyrittiin tuomaan yhdessä suuressa erässä jottei päästöjä syntyisi niin paljoa. Osassa haastattelemistamme paikoista kerrottiin, että heillä käytössä olevia tavaroita on tehty rakennusleirillä ja siksi ei ole varmuutta siitä, kuka ne on tehnyt. Kaikissa paikoissa ei ollut tietoa tavaroiden valmistamisesta.

Haastattelimme leirin eri henkilöitä ja kohteita siitä, miten he pyrkivät vähentämään jätettä. Yksi haastattelemamme henkilö kertoi, että heillä ei tulosteta jokaiselle omia papereita,  vaan esimerkiksi ohjeet ovat QR-koodin takana. Silloin ne ovat helposti luettavissa puhelimelta eikä paperiroskaa synny. Kuitenkin paperia joskus  joudutaan tulostamaan. Tulosteet laminoidaan, että niitä voidaan hyödyntää myöhemminkin. Monet Kajon pisteiden työntekijät toivat kotoaan tavaraa, jota he voivat hyödyntää toiminnassaan. Tällä tavalla ei tarvitse ostaa uutta, ja jätettä syntyy vähemmän. Monet paikat eivät maininneet kierrätystä, mutta ne jotka mainitsivat kertoivat siinä olevan parannettavaa. Toki aina ei voi valita kaikista ympäristöystävällisintä valintaa, koska budjetti voi olla pieni ja materiaalit kalliita. Kaikki haastatteluun vastanneet kertoivat myös suosivansa suomalaisia tuotteita ja materiaaleja. Nuorille tarjotaan myös töitä monilla eri paikoilla. Näin he saavat tutustua työympäristöön mukavassa ja turvallisessa ympäristössä. 

Leirillä tasa-arvosta huolehditaan ottamalla kaikki huomioon. Työtehtävät on jaettu kiinnostuksen ja ominaisuuksien perusteella. Kaikki kohdataan ihmisenä ja heitä kohdellaan tasapuolisesti. Ketään ei syrjitä ja kaikki ovat tervetulleita. 

Leirillä huomataan jos toinen loukkaantuu ja jos jotain kiusataan, siihen puututaan heti. Työntekijät ovat juuri niitä, jotka menevät kiusaamistilanteeseen puolueettomina ja yrittävät selvittää tilanteen.

Haastatellut toimijat: Perhekylä, kv, kahvila, leirikauppa, Walkers ja Pinkkipartio. 

Teksti ja kuva: Pyry Salmen, Tilda Stolt, Maija Vehma, Iiris Laitinen, Aura Koskinen